Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

2 unit cho thuê. Garage 2 beds, 1 bath, 1 bếp.1 Unit: 1 bed, 1 bath, 1 bếp. Bao Giặt sấy ,điện nước, wifi. Khu Quimby/ White.

Jun 2nd, 2022 at 04:46   Real estate   San Jose   39 views Reference: 83

Location: San Jose

Price: $1,500 Negotiable


Nhà chị mình có 2 unit cho thuê.

Garage 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 bếp. Bao giặt sấy, điện nước, wifi.

Khu Quimby/White parking rộng $1500 cho 2 người, không thú cưng . 

1 Unit: 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 bếp $1600 cho 2 người.

Liên lạc Liễu để biết thêm chi tiết.

Xin cảm ơn!

Additional Details

Phòng Ngủ
2
Phòng Tắm
Riêng