Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Nhà cho thuê gần Costco Senter ở San Jose. 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, tầng dưới đã được tân trang lại hoàn thành trong căn nhà 4 gian.

Jun 14th, 2022 at 22:25   Real estate   San Jose   56 views Reference: 152

Location: San Jose

Price: $2,800 Negotiable


Căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, tầng dưới đã được tân trang lại hoàn thành trong căn nhà 4 gian. Phần 8 Voucher Chào mừng.

San Jose, CA near Costco Senter

Contact: Ninh

Please contact above number for more details

Additional Details

Start date
2022/06/22
Phòng Ngủ
2
Phòng Tắm
1