Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Phòng cho thuê gần đường 72nd St và E McKinley Ave ở Tacoma. Lối đi riêng, khu yên tĩnh. Bao điện, nước, wifi.

Jun 23rd, 2022 at 03:27   Real estate   Tacoma   9 views Reference: 219

Location: Tacoma

Price: $450 Negotiable


Nhà Khu Tacoma dư phòng cho thuê. Gần đường 72nd St và E McKinley Ave . Bao điện, nước và internet. Có lối đi riêng, khu yên tĩnh.

Xin liên lạc với Đức để xem phòng và biết thêm thông tin.

Xin cảm ơn!

Additional Details