Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Phòng cho thuê gần khu chợ Lion Tully Rd và King Rd ở San Jose. Bao wifi, điện nước, cho nấu ăn nhẹ.

Jun 21st, 2022 at 04:05   Real estate   San Jose   32 views Reference: 197

Location: San Jose

Price: $600


Nhà rộng sạch sẽ ít người yên tĩnh có phòng cho mướn. Bao wifi, điện nước, cho nấu ăn nhẹ ở chỗ ấn định.

Gần khu chợ Lion Tully Rd và King Rd.  Tiện freeway 

Liên lạc để hẹn xem phòng.

Xin cảm ơn!

Additional Details

Start date
2022/06/30
Lối Đi Riêng
Không
Phòng Tắm
Chung
Cho Nấu Ăn