Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Phòng cho thuê khu Cunningham Ave và King ở San Jose. Bao điện, nước, wifi.

Jun 20th, 2022 at 05:14   Real estate   San Jose   25 views Reference: 188

Location: San Jose

Price: $650 Negotiable


Nhà còn dư 2 phòng cho thuê khu Cunningham Ave và King.

Bao điện, nước, Wi-Fi.

Liên lạc Trung để xem phòng và biết thêm thông tin.

Xin cảm ơn.

Additional Details

Start date
2022/06/30
Lối Đi Riêng
Không
Phòng Tắm
Chung
Cho Nấu Ăn
Không