Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Phòng cho thuê nằm trên đường Ford rd, ở San Jose. Master bedroom, bathroom. Lối đi riêng. Bao điện, nước, giặt, sấy, wifi. 1 parking.

Jun 5th, 2022 at 23:38   Real estate   San Jose   16 views Reference: 106

Location: San Jose

Price: $1,300


Nhà nằm trên đường Ford rd, kể bên DMV (Đường Alma) cho share.

Master bedroom, có bathroom. Lối đi riêng.

Bao điện, nước, giặt, sấy, Internet. 1 parking ưu tiên đậu ở sân nha. 

Gần Free way 87 , 280 and 101 

Gần Khu VietNam Town.

Không nấu ăn.

Xin liên lạc Nhã hay text message. Dòn vào lúc nào cũng được.

Xin cảm ơn.

Additional Details

Start date
2022/06/15
Lối Đi Riêng
Phòng Tắm
Riêng
Cho Nấu Ăn
Không